Voravia
web design

Web design

Voravia (Vorera, Català)
Part lateral d’una via urbana, generalment més alta que la calçada, destinada al pas de la gent que va a peu. A la fi, la vorera és el reflex de l’ús de l’espai per les persones.
Voravia també és un estudi d’arquitectura que conformen Lorena i Javier. És un altre projecte d’economia social i solidària a la ciutat de Castelló.
Voravia 1
Web design // Voravia
Voravia 2
Web design // Voravia
Voravia 3
Web design // Voravia
Voravia 4
Web design // Voravia

voraviarquitectos.com